производ

  • Мелница за топчиња за серии

    Мелница за топчиња за серии

    Топчестата мелница е основна опрема што се користи за дробење и мелење суровини. Широко се користи во керамика, цемент, стакло, вештачко ѓубриво, рудната индустрија итн. Се применува влажно и суво мелење на минерали и друг материјал.